Nieuwe Europese Wetgeving over Gezondheidsclaims

In de 20 jaar dat wij de vitaminesprays verkopen hebben wij er in onze informatie altijd naar gestreefd om de bezoekers van onze website zo goed en uitgebreid mogelijk te informeren over de ingrediënten van de sprays, hun toepassingen en de voordelen ervan voor het instandhouden van een goede gezondheid. In onze productomschrijvingen hebben wij geprobeerd om zo volledig mogelijk te zijn en toch geen valse beloftes te maken. Daarbij hebben wij er altijd op gewezen dat het hier om voedingssupplementen gaat en dat men daar ten aanzien van te verwachten resultaten anders naar moet kijken dan naar medicijnen. Er werd rekening gehouden met de leidraad van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) voor wat wel en niet gezegd mocht worden over gunstige effecten van bepaalde ingrediënten op de gezondheid (zgn. gezondheidsclaims).

 

Op 25 mei 2012 is echter een nieuwe Europese wet gepubliceerd over gezondheidsclaims. Deze wet, Verordening (EU) nr. 432/2012 van de Europese Commissie van 16 mei 2012 tot vaststelling van een lijst van toegestane gezondheidsclaims voor levensmiddelen …, bepaalt welke beweringen over gezondheidsvoordelen zijn toegestaan wanneer je specifieke producten in de categorie voeding of voedingssupplementen aanprijst, zoals op de verpakking, op een website of in brochures.

 

De European Food and Safety Authority (EFSA) heeft vastgesteld wat wel en wat niet geclaimd mag worden ten aanzien van gezondheid in relatie tot bepaalde voedingsstoffen. Het resultaat is dat leveranciers van voedingssupplementen nu beperkt zijn in hun informatievoorziening over hun producten door een verbod op gezondheidsclaims die niet door de EFSA zijn goedgekeurd. Een leverancier behoudt de vrijheid van meningsuiting en mag beweringen doen over generieke werkzame stoffen, maar niet in relatie tot een product wanneer die bewering niet EFSA is goedgekeurd.

 

De voeding(supplementen)industrie heeft een aantal jaar de tijd gehad om gezondheidsclaims voor producten of stoffen in te dienen. Al deze gezondheidsclaims zijn vervolgens wetenschappelijk getoetst door de EFSA. Echter slechts 10 procent van de 2700 bij de EFSA ingediende gezondheidsclaims heeft uiteindelijk de toets doorstaan. Voor vitamines en mineralen, ingrediënten die zeer goed zijn onderzocht en al jaren gebruikt worden, zijn er veel toegelaten gezondheidsclaims. Voor andere ingrediënten zijn er nauwelijks claims toegelaten. Zoals voor ingrediënten als co-enzym Q10 of luteïne, maar ook niet voor in voedingssupplementen vaak gebruikte kruiden als Echinacea en Ginkgo Biloba. Deze en vele andere ingrediënten mogen dus niet verbonden worden aan gezondheidsclaims.

 

Dat zo weinig van de ingediende claims voor voeding en voedingssupplementen uiteindelijk zijn goedgekeurd, heeft te maken met het feit dat zij zijn beoordeeld volgens dezelfde normen als die gelden voor geneesmiddelen. In de wetenschappelijke beoordeling is daarbij voorbijgegaan aan de fundamentele verschillen die tussen voeding en geneesmiddelen bestaan. Claims voor geneesmiddelen zijn eenvoudig te onderbouwen, omdat effecten sneller zichtbaar zijn bij patiënten. Gezondheidseffecten van voeding op gezonde mensen zijn genuanceerder en soms pas na langer gebruik merkbaar. Dat maakt dat effecten van voeding op de gezondheid moeilijk aantoonbaar zijn. Daarbij mag het onderzoek volgens de EFSA niet gedaan zijn op mensen met gezondheidsklachten, aangezien men stelt dat je geen klinische studies met patiënten kunt gebruiken als bewijs dat iets de gezondheid in stand houdt of bevordert. Al het op deze wijze gevonden bewijsmateriaal is niet toegelaten, terwijl veel bewijs dat ingediend was hier wel uit bestond.

 

Het is niet zo dat gezondheidsclaims die nu worden verboden onjuist waren. Wat gesteld kan worden is dat goedgekeurde claims voldoen aan de normen van de EFSA. Het ontwikkelen van wetenschappelijk bewijs voor gezondheidsbevorderende effecten van voeding of voedingssupplementen kost tijd. Naar de werking van foliumzuur voor het ongeboren kind is bijvoorbeeld decennia lang onderzoek gedaan. Voordat je met 100% zekerheid kon stellen dat foliumzuur belangrijk is voor het ongeboren kind, was het natuurlijk al die tijd wel waar en een feit. Je kunt dan decennia wachten voordat je er iets mee doet of je kunt werken met de ervaring, de resultaten van onderzoek en de aanwijzingen die je hebt.

 

Vanaf 14 december 2012 moeten websites en brochures voor consumenten aan de nieuwe claimswetgeving voldoen, hetgeen door De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zal worden gecontroleerd. Een groot deel van de voedingssupplementen zal daarom op de verpakking en in promotionele uitingen geen informatie meer bevatten over wat het voor de gezondheid doet.

 

De consument wordt dus gedwongen zijn informatie elders te zoeken. Twee informatieve websites die wij u hiervoor kunnen aanbevelen zijn: www.orthokennis.nl (van Stichting Orthokennis) en www.kiesvoorietsextra.nl (van de brancheorganisatie Natuur- en Gezondheidsproducten Nederland, NPN). Uiteraard kunt u voor advies over de keuze van uw voedingssupplement ons altijd een e-mail sturen. Persoonlijk advies mogen we u namelijk nog altijd geven.